Quen somosContra Vento e Marea é unha asociación non lucrativa dedicada ao desenvolvemento social, cultural e lúdico dos seus asociados e veciños. Encargada desde hai anos de manter viva unha importante parte do noso patrimonio cultural, desa cultura popular que aos poucos vaise perdendo no noso país.

Interesada na colaboración dos mozos e mozas, para o que dende fai máis de cinco anos puxemos en marcha unha dinámica sección xuvenil, que conta coa súa propia representación na xunta directiva.


Interesada pola calidade de vida dos nosos maiores, realizando diversas actividades en colaboración con outras ONGs.


Interesada polo medio ambiente, poñendo en marcha a súa propia recollida selectiva de pequenos, pero á vez perigosos residuos contaminantes.


Interesada pola cultura, a través de diversas actuacións poéticas, teatrais e folclóricas.


Interesada pola convivencia social, organizando excursións e viaxes, bailes e ceas que serven para facer desta, unha pequena asociación pero unha gran familia.


Interesada polo deporte, organizando diversos campionatos e poñendo en marcha un ximnasio para os nosos asociados.


Interesada por unha participación activa dos seus socios e socias, ofrecéndolles clases de baile de salón e creando unha gran banda de bombos e tambores.


Interesada polos máis cativos, participando dende fai máis de trinta anos no concurso de Maios do noso concello. Organizando concursos, xogos populares, bailes infantís e organizando cada seis de xaneiro unha concorrida visita ás nosas instalacións das súas Maxestades os Reis Magos.


Interesada polas festas populares, organizando festas como a de San Xuan ou a do Magosto. E organizando desde fai varios anos a misa e procesión de Santa Marta, patroa da nosa asociación.


Interesada tamén pola calidade de vida, reivindicando cando é necesario, os nosos dereitos e os dereitos de tódolos nosos veciños. Lembrando onde fai falla, que A Laxe tamén existe e que o noso non é unha barrio de segunda.


Interesada por ti, polo que convidámosche a unirche a nós e a ser un membro máis desta gran familia que aos poucos e a pesar das dificultades, mantense contra vento e marea dende 1979.

Contra Vento e Marea es una asociación no lucrativa dedicada al desarrollo social, cultural y lúdico de sus asociados y vecinos. Encargada desde hace años de mantener viva una importante parte de nuestro patrimonio cultural, de esa cultura popular que poco a poco se va perdiendo en nuestro país.


Interesada en la colaboración juvenil, para lo que desde hace más de cinco años hemos puesto en marcha una dinámica sección juvenil, que cuenta con su propia representación en la junta directiva.


Interesada por la calidad de vida de nuestros mayores, realizando diversas actividades en colaboración con otras ONGs.


Interesada por el medio ambiente, poniendo en marcha su propia recogida selectiva de pequeños, pero a la vez peligrosos residuos contaminantes.


Interesada por la cultura, a través de diversas actuaciones poéticas, teatrales y folclóricas.


Interesada por la convivencia social, organizando excursiones y viajes, bailes y cenas que sirven para hacer de esta, una pequeña asociación pero una gran familia.


Interesada por el deporte, organizando diversos campeonatos y poniendo en marcha un gimnasio propio para nuestros asociados.


Interesada por una participación activa de sus socios y socias, ofreciéndoles clases de baile de salón y creando una gran banda de bombos y tambores.


Interesada por los más pequeños, participando desde hace más de treinta años en el concurso municipal de Maios. Organizando concursos, juegos populares, bailes infantiles y organizando cada seis de enero una concurrida visita a nuestras instalaciones de sus Majestades los Reyes Magos.


Interesada por las fiestas populares, organizando fiestas como la de San Juan o el Magosto. Y organizando desde hace varios años la misa y procesión de Santa Marta, patrona de nuestra asociación.


Interesada también por la calidad de vida, reivindicando cuando es necesario, nuestros derechos y los derechos de todos nuestros vecinos. recordando donde haga falta, que A Laxe también existe y que nuestro barrio no es un barrio de segunda.


Interesada por ti, por lo que te invitamos a unirte a nosotros y a ser un miembro más de esta gran familia que poco a poco y a pesar de las dificultades, se mantiene contra vento e marea desde 1979.